CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ QUANGDAN.COM (CẬP NHẬT 2/2019)

XIN VUI LÒNG ĐỌC CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ SAU KHI CẨN THẬN TRƯỚC KHI TRUY CẬP BẤT KÌ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB.

I. TỔNG QUAN

Trang web được chúng tôi sửa đổi theo thời gian như được mô tả dưới đây (Chính sách của Chính phủ), cho bạn biết về thông tin mà QuangDan thu thập thông qua Trang web và cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có thể thu thập. Nếu bạn truy cập Trang web, bạn đồng ý với các hoạt động thu thập và sử dụng thông tin được mô tả trong Chính sách này, do chúng tôi sửa đổi theo thời gian.

II. CẬP NHẬT

QuangDan có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào và sẽ đăng bất kỳ Chính sách sửa đổi nào trên trang này. Bạn sẽ biết chúng tôi đã thay đổi Chính sách khi bạn thấy một ngày cập nhật mới ở đầu Chính sách này. QuangDan sẽ không thông báo cho người dùng trang web của mình về bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng e-mail hoặc liên hệ cá nhân khác. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra ngày của Chính sách này bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web này để bạn sẽ biết khi nào bạn cần xem lại Chính sách để sửa đổi. Xin lưu ý rằng Chính sách này áp dụng cho tất cả các thông tin được thu thập trực tuyến bởi QuangDan.

III. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng và liên hệ với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ gửi bưu điện, địa chỉ email, phương thức thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) và số điện thoại, cũng như các số khác thông tin khi thông tin đó được kết hợp với thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng một số dịch vụ có sẵn trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân nhất định để chúng tôi có thể cung cấp, nâng cao và cá nhân hóa các dịch vụ và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Vì những lý do tương tự, chúng tôi có thể bổ sung thông tin cá nhân bạn cung cấp với thông tin có sẵn công khai về bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để xử lý đăng ký, thanh toán của bạn và để liên lạc với bạn về những chủ đề này và các chủ đề khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các bản tin, thông báo quảng cáo và khảo sát người tiêu dùng. Xin lưu ý rằng bạn không thể hủy đăng ký nhận thư từ chúng tôi, bao gồm các tin nhắn liên quan đến giao dịch tài khoản của bạn.

Chúng tôi theo dõi các tương tác của bạn với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động trang web của bạn, lịch sử thanh toán và thư từ cũng như bất kỳ hoạt động liên quan nào khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho các mục đích như cá nhân hóa trang web để phản ánh tốt hơn các sở thích cụ thể, theo dõi mức độ hoạt động của bạn, giúp chúng tôi trả lời nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu và yêu cầu và tăng cường cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp các phân tích về người dùng của chúng tôi trong tổng hợp cho các đối tác tiềm năng, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và sử dụng, trên cơ sở ẩn danh, thói quen trang web, bình luận, đánh giá và thông tin phi cá nhân khác về khách hàng.

Trong khi sử dụng Trang web, bạn sẽ có cơ hội đăng bình luận hoặc thông tin cá nhân khác trên các diễn đàn, chẳng hạn như blog, thị trường hoặc Trung tâm Khiếu nại Deadbeat. Xin hiểu rằng khi bạn đăng thông tin đó, nó sẽ được công khai và không phải tuân theo chính sách này. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của trang web, có sẵn tại đây [có liên kết chèn theo], để biết thêm thông tin về nghĩa vụ liên quan đến việc đăng Nội dung người dùng trên trang web.

IV. XEM VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn chịu trách nhiệm cập nhật và duy trì tính trung thực và chính xác của thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật thông tin liên lạc của mình, bạn nên làm như vậy bằng cách truy cập phần Chỉnh sửa hồ sơ trên trang web của chúng tôi. Bạn phải đăng nhập để truy cập hồ sơ chỉnh sửa.

V. COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC

Khi bạn duyệt trang web, cookie có thể được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. (Cookies là những mẩu dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ Web và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn cho mục đích lưu giữ hồ sơ.) Nói chung, cookie có thể làm cho Web hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của bạn trên một trang web cụ thể. Cookies và bản thân họ không nhận dạng cá nhân người dùng, mặc dù họ xác định máy tính của người dùng. Nếu trình duyệt của bạn được đặt thành không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng các dịch vụ cụ thể trên Trang web.

Ngoài cookie, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ khác, bao gồm thẻ pixel, để thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với Trang web của chúng tôi và để giúp chúng tôi vận hành và giám sát trang web và dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả. Các công nghệ này, cho chúng tôi, ví dụ: các trang phổ biến, tỷ lệ chuyển đổi, nhấp qua và các thông tin khác có thể được sử dụng để cải thiện, vận hành và giám sát trang web và dịch vụ của chúng tôi.

VI. CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng các công ty, đại lý hoặc nhà thầu khác để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi đã hợp tác với các công ty khác để cá nhân hóa các trang web của chúng tôi, xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, thu nợ, phân tích và nâng cao dữ liệu, bao gồm tương tác của khách hàng với trang web của chúng tôi và xử lý khảo sát người tiêu dùng. Trong quá trình cung cấp các dịch vụ như vậy, các công ty khác có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Các công ty này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ mục đích cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi yêu cầu.

Ngoài ra, chúng tôi thường hợp tác với các công ty, đại lý hoặc nhà thầu bên thứ ba để cung cấp các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, chương trình và chiến dịch tiếp thị chung mà chúng tôi tin rằng người dùng của chúng tôi có thể quan tâm. Các công ty này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ mục đích tham gia vào thỏa thuận hợp tác mà QuangDan thu hút họ.

Ngoài ra, bằng cách đăng bài trong Trung tâm Khiếu nại Deadbeat, bạn đồng ý tiết lộ thông tin của mình cho bên thứ ba để xác minh khiếu nại và tạo điều kiện cho bất kỳ Quy trình điều tra nào được bắt đầu.

QuangDan cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là hợp pháp theo yêu cầu của pháp luật, nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp hoặc trong các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn vật lý. Trong trường hợp QuangDan được mua lại hoặc sáp nhập với bên thứ ba, chúng tôi bảo lưu quyền, bán hoặc chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập như một phần của giao dịch đó với điều kiện bên thứ ba đó tiếp tục tôn trọng chính sách bảo mật của chúng tôi.

BẤT KỂ ĐIỀU GÌ ĐƯỢC NÊU Ở ĐÂY HOẶC NGƯỢC LẠI, QUANGDAN CÓ QUYỀN SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN (KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ THÔNG TIN THẺ TÍN DỤNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP, NẾU CÓ) CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO ĐƯỢC CHO PHÉP VỀ MẶT PHÁP LÝ, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA QUANGDAN. QuangDan có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp khuyến mại cho các cá nhân bằng cách quảng cáo qua email, dịch vụ tin nhắn văn bản / tin nhắn ngắn, tiếp thị qua điện thoại, tiếp thị qua thư trực tiếp, quảng cáo biểu ngữ trực tuyến và các gói nhồi, trong số các cách sử dụng khác.

VII. BẢO VỆ

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn thông qua đó bạn truy cập vào tài khoản Trang web của chúng tôi. Người dùng máy tính công cộng hoặc dùng chung hoặc thiết bị di động không được bảo vệ nên đăng xuất khi hoàn thành mỗi lần truy cập vào Trang web.

Thật không may, không có hệ thống bảo mật nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Theo đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn và không thể chịu trách nhiệm cho việc truy cập không đúng vào thông tin đó. Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản trị liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

VIII. TIẾP XÚC

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email đến địa chỉ email [email protected].

Địa chỉ của chúng tôi là 433 Da Bac, Hoa Binh, Vietnam 35000.